04. 05. 2021

Družbena odgovornost Simfer


Simfer strmi k zavedanju svojega prispevka k družbeni odgovornosti že od svojega samega začetka delovanja. Razume svoj del, ki ga lahko prispeva k družbenemu razvoju in, da brez njegove podpore le ta ne more biti uspešen. Simfer je kot vodilo za svojo vizijo in korporativno kulturo sprejel slogan “Vsi smo družbeno odgovorni“. S takšno vizijo širi svojo družbeno odgovornost in želi pri njenem izvajanju vključiti tudi ostala podjetja.

Simfer se zaveda, da se lahko s svojim prispevkom k projektom družbene odgovornosti dotakne mnogih življenj, podpira turške prostovoljce pri izobraževanju,  vsako leto pa podpre tudi izobraževanje za 1000 otrok. S tem prispeva k izobraževalnim priložnostim za tisoče uspešnih odraslih in otrok.

Simfer ima pomembno vlogo tudi pri ozaveščanju o ljudjeh z gibalnimi ali drugimi omejitvami v družbi. Že 4 leta podpirajo “Klub za šport mladih s telesnimi motnjami”. Še naprej bodo podpirali turški šport in športnike tv zasebnem kot profesionalnem okolju. Simfer meni, da je ovire mogoče premagati le skupaj.